Cách triển khai Thẻ ngắt dòng trong HTML

Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn kiến ​​thức chi tiết và toàn diện về Thẻ ngắt dòng trong HTML với các ví dụ để làm việc.

Thêm không gian trống và phần tử là một trong những điều quan trọng trong .
thẻ là một trong những ví dụ như vậy. Hãy bắt đầu hành trình của chúng ta về thẻ ngắt này trong bài viết HTML theo thứ tự sau:

Break Tag trong HTML là gì?

Vì vậy, về cơ bản khi bạn sử dụng
, nội dung theo sau nó bắt đầu từ dòng tiếp theo. Thẻ này không cần bất kỳ thao tác mở hoặc đóng thẻ nào vì không có gì ở giữa chúng. Điều này
thẻ đại diện cho một ngắt dòng trong tài liệu HTML. Tương tự
thẻ rất hữu ích cho việc viết bài thơ và địa chỉ.

HTML5 - HTML so với HTML5 - Edureka

Điều này
được sử dụng để chèn dấu ngắt dòng hoặc dấu xuống dòng trong phần tử mẹ, chẳng hạn như đoạn văn mà không ngắt ra khỏi phần tử mẹ. không giống

thẻ xác định đoạn văn, một phần tử trống không được thêm vào trước dòng này.Mục đích của thẻ ngắt

Các
mục đích chính của thẻ là sử dụng để ngắt dòng trong tài liệu HTML. Điều này
phần tử được phân loại là 'phần tử trống' vì nó không có nội dung. Điều nàycũng có nghĩa là không có thẻ kết thúc cho cái này. Sau khi sử dụng thẻ này, câu sẽ ở dòng khác tiếp theo. Nó hơi giống với

nhãn.

Ví dụ

Ví dụ 1:

Ngắt dòng trong HTML

Javascript
Bạn đã gửi bài viết của bạn đúng hạn.
Làm tốt lắm
AnanthaĐầu ra:

hướng dẫn qlikview từng bước

Ví dụ 2:

các lớp lưu trữ trong c ++
Ngắt dòng trong HTML

Python
Điều này có nhiều phạm vi hơn
trong thế giới hiện tại
Ananthapadmanabha

Đầu ra:

Với điều này, chúng ta đến phần cuối của bài viết này.

Kiểm tra của chúng tôi đi kèm với đào tạo trực tiếp do người hướng dẫn và trải nghiệm dự án thực tế. Khóa đào tạo này giúp bạn thành thạo các kỹ năng làm việc với công nghệ web back-end và front-end. Nó bao gồm đào tạo về Phát triển Web, jQuery, Angular, NodeJS, ExpressJS và MongoDB.

Có một câu hỏi cho chúng tôi? Vui lòng đề cập đến nó trong phần nhận xét của blog này và chúng tôi sẽ liên hệ lại với bạn.