Tất cả những gì bạn cần biết về xử lý tệp bằng Python

Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn kiến ​​thức chi tiết và toàn diện về Xử lý tệp bằng Python với các ví dụ để mở, đọc và ghi trong tệp.

- ngôn ngữ lập trình đòi hỏi khắt khe nhất không thể tranh cãi của năm 2018 tính đến StackOverflow kết quả khảo sát. Trong tất cả các lý do bao gồm Khoa học dữ liệu , , kiểu dáng cú pháp ngắn gọn và nhiều hơn nữa, tính năng đáng chú ý nhất là Xử lý tệp. Tất cả những việc ghi vào tệp và đọc tệp có thể dễ dàng thực hiện thông qua Python.Bạn đủ tò mò về cách nó được thực hiện? Hãy bắt đầu với hướng dẫn này về Xử lý tệp bằng Python Theo thứ tự sau:

Giới thiệu về Python

Python là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng cấp cao. Nó được phát triển vào năm 1991 bởi Guido Van Rossum . Cú pháp của nó tương tự như Tiếng Anh và đó là lý do tại sao nó nâng cao khả năng đọc mã. Nó sử dụng thụt lề để xác định phạm vi của các vòng lặp cấu trúc if-else, lớp, v.v.

Biểu trưng Python -Xử lý tập tin bằng Python

Python có thể được sử dụng để tạo các ứng dụng phía máy chủ. • Python có thể giúp thực hiện tự động hóa tác vụ bằng cách sử dụng tập lệnh.

 • Python được sử dụng để tạo các ứng dụng độc lập.

 • Python được sử dụng trong Dữ liệu lớn, khoa học dữ liệu, Học máy & hellip & hellip & hellip.Trên thực tế, danh sách có thể tiếp tục và tiếp tục. Điều này xác định sức mạnh của Python như một ngôn ngữ lập trình.Do đó, việc học cách ghi vào một tệp bằng python và sau đó đọc từ chính tệp đó trở nên rất quan trọng.

Tầm quan trọng của việc xử lý tệp bằng Python

Câu hỏi này chắc bạn đã làm bạn đau đầu rồi phải không? Tại sao lại quá lo lắng và căng thẳng về điều đơn giản này.

Vì vậy, hãy lấy một ví dụ, giả sử bạn muốn tập lệnh python của mình tìm nạp dữ liệu từ internet và sau đó xử lý dữ liệu đó. Bây giờ nếu dữ liệu nhỏ thì quá trình xử lý này có thể được thực hiện mỗi khi bạn chạy script nhưng trong trường hợp không thể thực hiện xử lý lặp lại dữ liệu khổng lồ, do đó dữ liệu đã xử lý cần được lưu trữ. Đây là nơi lưu trữ dữ liệu hoặc ghi vào tệp. Một điều cần lưu ý khi ghi dữ liệu vào tệp là tính nhất quán và tính toàn vẹn của nó phải được duy trì.

Khi bạn đã lưu trữ dữ liệu của mình trên một tệp, điều quan trọng nhất là truy xuất dữ liệu vì trong máy tính, dữ liệu được lưu trữ dưới dạng các bit 1 và 0 và nếu quá trình truy xuất không được thực hiện đúng cách thì việc truy xuất sẽ hoàn toàn vô dụng và dữ liệu được cho là bị hỏng.

Do đó, viết cũng như đọc cũng là khía cạnh quan trọng của Xử lý tệp trong python.

Làm thế nào để ghi vào một tệp bằng Python?

Hãy lấy một ví dụ để hiểu các bước tiêu chuẩn được sử dụng trong quá trình Xử lý tệp bằng Python.

 • Mở tệp để ghi.
 • Thêm và ghi vào một tệp.
 • Đóng tệp

Xử lý tệp: Mở

Xem xét một cuốn sách mà bạn muốn viết. Trước tiên, bạn cần mở cuốn sách đó để bạn có thể viết vào đó. Phải không?

Tương tự ở đây, trước tiên, bạn cần mở tệp để có thể ghi vào tệp đó. Vì vậy, để mở một tệp trong python, chúng tôi sử dụng như sau cú pháp

object = open (file_name, mode)

Hàm open trả về phiên bản của tệp mà bạn đã mở để làm việc. Nó có 2 đối số chính, tên_tệp và chế độ. Có bốn chế độ khác nhau mà bạn có thể mở tệp:

 1. 'R'= Nếu bạn muốn đọc từ một tệp.

 2. 'trong' = Nếu bạn muốn ghi vào tệp xóa hoàn toàn dữ liệu trước đó.

 3. 'đến'= Nếu bạn muốn thêm vào tệp đã viết trước đó.

 4. 'X'= Nếu bạn chỉ muốn tạo một tệp.

Các chế độ được sử dụng bổ sung để chỉ định loại tệp là:

 1. 'T'= Tệp văn bản, Giá trị mặc định.

 2. 'B'= tệp nhị phân. Ví dụ. Hình ảnh.

Ví dụ:

fp = open (“my_file.png”, “rb”)

Thao tác này sẽ mở một tệp có tên my_file.png ở định dạng nhị phân.

Viết trong tệp bằng Python

Để ghi vào tệp trước tiên bạn phải mở tệp đó ở chế độ ghi và sau đó bạn có thể ghi vào tệp đó. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là tất cả dữ liệu đã ghi trước đó sẽ bị ghi đè.

Đối với ví dụ này, hãy tạo tên tệp edureka.txt và viết trong đó bằng python.

fp = open (“edureka.txt”, “wt”) cho _ trong phạm vi (10): fp.write (“Edureka là một nền tảng để phát triển các kỹ năng dựa trên thị trường”) fp.close ()

Như bạn có thể thấy, để ghi vào một tệp, trước tiên tôi đã mở một tệp có tên là edureka.txt và lưu thể hiện của nó trong biến fp. Bây giờ tôi đã chạy một vòng 10 lần để viết “Edureka là một nền tảng để phát triển các kỹ năng dựa trên thị trường” trong tệp đó 10 lần. Bây giờ để thực hành lập trình tốt, bạn phải đóng tất cả các tệp mà bạn đã mở.

Một điều cần lưu ý ở đây là để ghi văn bản vào một tệp, bạn phải mở nó ở chế độ văn bản (“t”). Nếu bạn đang làm việc với các tệp nhị phân, hãy sử dụng “b” trong khi mở tệp.

Bây giờ chúng ta hãy ghi vào tệp nhị phân, điều đầu tiên cần nhớ khi ghi vào tệp nhị phân là dữ liệu phải được chuyển đổi sang định dạng nhị phân trước khi ghi. Hơn nữa, dữ liệu nhị phân không phải con người có thể đọc được, do đó bạn không thể đọc nó chỉ bằng cách mở một tệp.

fp = open (“binaryFile”, “wb”) Data = [1,2,3] fp.write (bytearray (Data)) fp.close ()

Ở đây bạn có thể thấy tôi đã mở lần đầu tiên tập tin nhị phân để ghi dữ liệu của tôi vào đó. Hãy xem xét tôi có một mảng thông tin để ghi vào một tệp (trong trường hợp này Dữ liệu ) sau đó đầu tiên tôi chuyển đổi thành dữ liệu nhị phân bằng cách sử dụng hàm bytearray () để dữ liệu được chuyển thành định dạng nhị phân. Sau đó, cuối cùng, tôi đã đóng tệp.

Thêm vào một tệp

Bây giờ, hầu hết các lần bạn sẽ ghi vào một tệp mà không hủy nội dung trước đó. Để ghi vào tệp trong khi vẫn giữ nguyên nội dung trước đó được gọi là thêm vào tệp.

Đối với ví dụ này, hãy thêm vào cùng một tệp mà chúng ta đã tạo. Hãy thêm vào edureka.txt

fp = open (“edureka, txt”, “at”) cho _ trong phạm vi (5): fp.write (“Tôi đang đính kèm một cái gì đó vào nó!”) fp.close ()

Bây giờ trong ví dụ trên, bạn có thể thấy rằng tôi đã mở một tệp có tên edureka.txt bằng chế độ nối thêm. Điều này cho python biết rằng không ghi đè dữ liệu mà bắt đầu ghi từ dòng cuối cùng. Vì vậy, những gì nó sẽ làm bây giờ là sau những dòng kết thúc, nó sẽ thêm 'Tôi đang đính kèm một cái gì đó cho nó!' 5 lần. Và sau đó chúng tôi đã đóng tệp đó.

lương nhà phát triển java ở Ấn Độ

Đóng tệp

Tôi đã hướng dẫn cách đóng tệp. Chỉ dùng file_reference.close () trong python để đóng một tệp đã mở.

Ví dụ:

fp = open (“edureka, txt”, “at”) # Làm một số việc! fp.close ()

Bây giờ, tại sao tôi lại quá căng thẳng khi đóng một tập tin?

Vì vậy, có nhiều lý do:

 • Nếu một tệp được mở để thực hiện bất kỳ hoạt động nào thì tệp đó sẽ bị khóa để mở bởi bất kỳ tài nguyên nào khác cho đến khi quá trình tự đóng tệp đó.
 • Hệ điều hành luôn kiểm tra số lượng tệp được mở bởi một chương trình và do đó, việc đóng tệp sau khi sử dụng cho phép bạn ở trong giới hạn đó.
 • Quản lý tài nguyên hiệu quả.
 • Thực hành lập trình tốt.

Với điều này, chúng ta sẽ kết thúc bài viết Xử lý tệp trong Python này. Tôi hy vọng bạn đã hiểu về Mở, Đọc / Viết và Cuối cùng là Đóng tệp bằng Python.

Để có được kiến ​​thức chuyên sâu về Python cùng với các ứng dụng khác nhau của nó, bạn có thể để được đào tạo trực tuyến trực tiếp với hỗ trợ 24/7 và quyền truy cập trọn đời.

Có một câu hỏi cho chúng tôi? Đề cập đến chúng trong phần nhận xét của 'Xử lý tệp bằng Python' và chúng tôi sẽ liên hệ lại với bạn.